Why wallstreetbets needs to happen

2020 was an interesting year for the stock market in many ways. Some analysts described it as “Economics on steroids”. This year, we’ve seen some other quite interesting things taking place. Many people, including myself, thought that the inauguration of a new President in the USA was going to affect the financial markets, it has, and it will continue to do so as the USA (finally) starts to shift from ancient fossil tech to green tech.

But recently, the phenomenon known as “wallstreetbets” (r/wallstreetbets) has been the focus of many financial markets, analysts, institutions and media. If you’re unfamiliar with wallstreetbets, go to your favorite search engine and look it up. You can’t miss it, even during COVID19.

After reading what quite a few people in the financial sector are saying, it seems to me we have a very interesting situation on our hands. The major issue financial institutions, and federal authorities, seem to have with wallstreetbets, is that they have managed to manipulate the share prices of stock!?

Yes, you heard it right.

They are complaining about the fact that a group of people have managed to do what larger financial institutions and private investors with a lot of weight have managed to do for years. So, now that the shoe is on the other foot, it’s all of a sudden bad for the economy and financial markets around the world.

Say what?

Perhaps, this is exactly what the world and the financial markets around it need to see. Perhaps this is exactly what has to happen before the “powers that be” get it into their heads that the rules and laws of the markets are broken. Yes, this is possibly dangerous, and yes, this can create some chaos on the markets around the world.

That is precisely the point.

 

SJ: Res inte med oss, vi ställer ändå in ditt tåg

Boka biljetter med SJ, för att det är vettigt att resa med tåg istället för onödiga resor med bil, när det går.

SJ hör av sig och säger att delar av resan är inställd.

Boka nya biljetter med SJ, för att det är vettigt att resa med tåg istället för onödiga resor med bil, när det går. För delar av resan finns nu ingen luftkonditionering.

SJ hör av sig efter ytterligare en dag och säger att delar av resan är inställd.

Ändra planer, “stuva om i kalendern” och boka nya biljetter med SJ, för att det är vettigt att resa med tåg istället för onödiga resor med bil, när det går.

SJ hör av sig efter ytterligare en dag och säger att delar av resan är inställd, antalet resenärer är för få.

Man kan “få tillbaka pengar” i form av tillgodohavande hos SJ, för när man vill resa i framtiden. SJ påpekar också att man kan boka om resan. Igen.

Man kan också ringa till SJ:s kundtjänst och sitta två timmar (!) i telefonkö. De har så mycket att göra och tydligen går det inte att anställa fler kundtjänstmedarbetare.

Så jag bokar tre biljetter med Nettbuss istället, till en lägre kostnad, med breda säten, WiFi (som fungerar), luftkonditionering och möjlighet att ladda mobilen vid sätet. Resan har dessutom inga byten.

Påminn mig igen, snälla, varför jag skall överväga SJ när jag eller anhöriga skall resa i Sverige? Om man, som samhälle, vill att människor skall åka buss, tåg eller annan form av kollektivtrafik så skulle det kunna vara en bra idé att se till att den är pålitlig.

Tranquility Base #COVID19

Walking around the natural reserve “Judarnskogen” (located in Bromma, Stockholm, Sweden) is a great way to decompose and unwind, specially during these weird times. Lucky, and thankful, to have this close to where I live.

När man outsourcar sunt förnuft

Under flera årtusenden har jordens befolkning drabbats av krig och kris i mer eller mindre omfattande skala. I många situationer ser naturligtvis de industrier som producerar och tillverkar produkter relaterade till dessa situationer ett uppsving i tillverkningen och ekonomisk omsättning. Företag behöver anställa fler människor för att möta de behov som uppstår; allt från vapen och ammunition till gasbinda och livsmedel.

De länder som har förlitat sig på utländska företag för denna produktion och tillverkning upptäcker ganska snart problem, inte minst när man står i direkt konflikt med de länder där tillverkningen sker. Men vad gör man när det inte finns en geopolitisk fiende? Vad gör man när krisen är global i formen av t ex en pågående pandemi?

Krigsfot, eller (allmän) mobilisering är något vi förknippar med krig och väpnad konflikt. Likväl finns det ett beredskapstillstånd för just detta i många länder även för samhällskriser och pandemier.

Pratar man med männsikor om förberedelser och framsynthet blir man ofta bemött som en sk “prepper” eller paranoid människa. Jag tycker inte det stämmer särskilt bra och jag blir enormt besviken när jag ser hur vi snabbt tappar fattningen både bland “vanliga människor” och på myndighetsnivå. Jag pratar inte om att ha fyra hundra liter vatten i plastdunkar i källaren eller tre hundra burkar ärtsoppa i skafferiet. Jag pratar om en vilja att tänka hela vägen ut i hörnen.

Kina har de senaste hundra åren gått från ett ekonomiskt underutvecklat land till att vara världens fabrik. Väldigt många produkter vi tar för givna har sitt ursprung i Kina, även om vi nu ser många industrier i resten av världen öka sin produktion eller försöka ställa om sin tillverkning till mer nödvändiga produkter så finns det ingen egentlig plan. Varför finns det ingen plan? Har vi outsourcat allt sunt förnuft?

Efter avslutad utbildning inom Försvarsmakten utsänds en skriftlig krigsplaceringsorder. Av ordern framgår en persons befattning, inställelseplats, fältpostadress, m.m. (Wikipedia: “Krigsplacering”).

Nu lever vi i en tid i ett land där väldigt många människor inte har genomgått Försvarsmaktens utbildning, men likväl skulle kunna vara behjälpliga inom totalförsvaret i civil form. Vi har även en mängd människor som har förlorat och kommer att förlora sitt jobb.

Vi har fabriker i Sverige. Vi har industrier i Sverige. Många av dessa tillverkar produkter som helt eller delvis saknar efterfrågan i en pandemi som den pågående COVID19-krisen. Människor förlorar sina arbeten, företag går i konkurs och samhället vi alla lever i är den stora förloraren, i dubbel bemärkelse.

Media rapporterar om företag och personer som tagit initiativet att ställa om sin tillverkning och sin vardag till att hjälpa en av de sektorer inom vårt samhälle som av förklarliga skäl går på knäna i en sådan här situation, det vill säga sjukvården. Det är fantastiskt att höra och bevittna. Varför finns det ingen utarbetad plan för omställning av produktion, tillverkning och anställning?

Jag inser att alla problem inte går att lösa på detta sätt, men det råder ganska uppenbara brister på materiel inom just sjukvården nu. Varför arbetar inte MSB och andra myndigheter med en plan där lämpliga tillverkningsindustrier helt enkelt tvingas ställa om sin (ofta helt eller delvis) automatiserade tillverkning av en produkt till en annan produkt som vi behöver just nu? I de fall detta kräver mer personal är jag helt säker på att de stackars människorna som blir av med sina jobb kan tänka sig att skolas om till “produktionstekniker” för ny verksamhet under den tid krisen pågår. Detta skulle också innebära att företagen som ställer om enligt plan har en betydligt bättre möjlighet att överleva.

Vid ett givet läge i en kris kan “omställningsplanen” aktiveras och snabbt fylla på förråd med nödvändiga produkter som skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel. Likaså bör man regelbundet uppdatera en plan för att på relativt kort tid göra om större byggnader till “beredskapssjukhus”.

Det finns många andra sektorer där vi ser stora brister som t ex utbildning på distans med alla parametrar och variabler det innebär, men vi ser än en gång hur eftersatt tänket kring vården är i många länder.

Det är lätt att vara efterklok, men man behöver inte outsourca allt sunt förnuft.

Ta hand om er och varandra; hör av er om det är något jag kan hjälpa till med.

Bildkälla: streamlineicons.com

Stop bitching about having to “work from home”

To those of you who bitch about having to “work from home”, please take a deep breath, chew on some toilet paper, and consider that:

There are people out there that are working in the “direct line of fire”, because they have to. It’s their job. And they’re doing it, many of them are doing it for you and the society you live in. They are not calling in sick, they are not whining about the virus, and most of them don’t have the energy to post “funny” COVID-19 posts.

There are people out there, that have already been hit so hard by cancelled concerts, cancelled cleaning contracts, cancelled trips, cancelled hotel bookings, cancelled whatever and are not part of any government hand-out or “favorable loan” program (because it’s not good enough “optics” for the tossers in power); they are now having to beg people for money (try doing that a few times and see how it makes you feel).

I’m by no means innocent of posting memes and other “funny” COVID-19 posts, nor am I innocent of bitching about Corona, and I do realize people need to handle this in any which way that works for them. But when you get that wake-up call from a friend or relative that cannot make ends meet because their next 20 jobs/assignments have been cancelled due to this, and they’re asking if you can lend them money to pay rent, it feels quite a bit more real.

You may now go back to hording toilet paper. Stay safe and be nice, or at least not un-nice 🙂

 

Trains, planes, and COVID-19

There has been a lot of talk about necessary medical equipment getting stuck in road based transports because borders are getting shut down. So a lot of these transports are caught in queues of up to 40 km due to unbelievable traffic jams. Some of them may never reach their final destination, or at least not until it’s too late to make a difference.

At the same time, we are hearing reports about airlines needing assistance, airline employees being laid off or given notice, and in need of bail-out support from governments because flights are being cancelled as we want to keep travel to a minimum.

Why is the EU and others not coordinating the use of private, semi-private and state owned airlines to transport necessary supplies from where they are manufactured to where they should be delivered? Given the load capacity of a “normal” (small to medium) airplane, it should be able to transport a lot of medical equipment in its normal cargo holds without much change. There are, of course, other reasons for products never reaching their destination (such as countries deciding they are more useful to keep for themselves than when they’re exported to another country), but to uphold commercial transactions seems a far better decision on a global scale than being narrow minded.

For people that absolutely must travel between countries, such as medical experts, officers of the states and diplomats, and so on, these flights could shuttle them too. Screening a handful of passengers is surely not that much of an issue. But even without any passengers, it would keep a certain (limited) amount of planes operating, pilots and some other staff working, and to some extent uphold cash flow.

By grounding everything, the governments will need to hand out massive loans and other financial support in an attempt to soften the blow to a rather large industry that has come to a complete halt. Why not use some of that money, and some of that capacity, for something we actually need: air transport.

By the way, if you’re not already “Folding @ Home”, put some of your computer’s idle CPU cycles to good use here: foldingathome.org (and feel free to join Team Yujo, #235992).

Your “cookie disclaimer” is not enough

With various legal directives in place throughout the world, website owners are “off the hook” by providing a cookie disclaimer and the possibility for the visitor to “opt out”. Some websites have a rather odd approach where they refer you to a page with a vast amount of information abou their “data partners” and invite you to “opt out” on their partners’ page(s). It goes without saying that many people don’t bother because it’s just too much work (which is exactly the purpose).

But when your website designer relies on “web fonts” and/or resources from a content distribution network (CDN) like Javascript libraries, you are also, indirectly leaking some visitor data to the companies hosting such resources. Granted, you’re not “leaking as much data”, but with analytical AI and the huge amounts of data many of these “analytical companies” already have on your visitors, you’re simply providing one more piece of the puzzle to them. Free of charge.

The cost of free is perhaps hard to measure for you and me, but Google and others know exactly how much the data about your visitors is worth.

Ain’t that something.

New Cookie Disclaimer-proposal:

“By continuing to our site, you are agreeing to the collection of data about yourself beyond your wildest imagination and possible comprehension. We could explain it, but you wouldn’t get it anyway.  [OK]”

PS. Hosting external libraries and web fonts on CDN is not always such a grand idea when it comes to website performance. For each and every different such external “site address”, a new session handshake (SSL/TLS/etc) between the visitor’s web browser and the CDN is required.

Cookies in the jar turns into whiskey in the jar

For almost as long as “cookies” have existed on the Internet, companies have made a habit out of using them to track you, your “behavior” on the Internet, and to turn you into something “measurable”. For almost as long, there have been countermeasurements: “cookie blockers”, “ad blockers”, “privacy shields”, and so on. Cookies are, of course, only one of many data points being collected about you while using the Internet.

Companies using third-party service for anything from payment solutions to advertising and the collecting of statistics often don’t fully understand the implications of their choosing one service over another. And for the past several years, this has turned into a rat race.

On one side of the fence, there are companies like Facebook, Google, Quantcast, Amazon, Cambridge Analytica, and other, that want to know everything about you at almost any cost, and on the other side of the fence we have tools to “protect our privacy” during our online experience such as VPN, “ad blockers”, “privacy shields”, “Facebook containers”, “Privacy Badger”, and so on. (None of these tools will prevent you from being tracked by those to make it their business to track you, they are way ahead of such trivial attempts.)

So now people are blocking sites, all kinds of sites without necessarily understanding the implications of their actions. What makes it harder to distinguish “good sites” from “bad sites” is that quite a few of these “trackers” and “cloud asset sites” use sub-domains, like aj38305.trackyourcookies.com, so we end up blocking everything from “*.trackyourcookies.com”.

A company’s e-commerce site using third-party services to collect statistics and “web insights” can quite easily shoot itself in the foot, as the same services are also used in the payment verification process. I have had countless “Verfied by Visa” and “Secure Checkout” transactions fail because I choose to block certain sites, or prevent them from setting cookies. So this actually leads to poor sales performance, rather than enhancing it.

Companies using third-party services for e-commerce checkout solutions need to ask the service provider the question: Will your payment solution work with “ad blockers” and “privacy shields” before using them, or risk losing customers who find far less privacy intrusive services.

The tip of the iceberg: Cambridge Analytica and Facebook

The short version of this post: Wake the fuck up and smell the maple nut crunch!

The somewhat longer version follows.

The Netflix “documentary”, “The Great Hack”, is a great beginning of something that will take years to be argued, debated, and (mis)understood. Thinking that Cambridge Analytica is the “bad guy”, and “it’s going to be alright now that we know” is all too comfortable (and all too easy).

One serious issue with this and the people that are in charge of making sure it doesn’t happen is that they don’t understand, don’t want to understand, or are actually paid by people who have as their prime interest that they do not understand.

How the United Nations (UN) and other organizations cannot consider ownership of personal information to be a basic and fundamental human right is beyond me, but it also goes to show how slowly the “democratic” machinery works and how easily the system is manipulated by those who understand.

Getting clowns elected as “the ruler” of a nation, or deeply influencing referendums one way or the other, while sinister and non-democratic, is arguably, less dangerous than standing in the way of science in, perhaps, the most important question of our time; the climate debate.

When “data points” can be used to, in the best interest of fossil energy companies, manipulate people and nations to prevent science, common sense, and logic to have its way … we’re truly skating on thin ice; and, it’s melting.

Oh, and you seriously don’t think Google (and others) aren’t doing the same thing? Bwahahaha … that’s good comedy right there.

“War Pigs” and “The Dogs of War” (look them up) have more truth to them than we’d like to think.

The Great Hack (Netflix), IMDB:
www.imdb.com/title/tt9358204

R.I.P. Mats Birch

I have received very sad words that Mats Birch passed away in May 2019. He was truly an original character and also one of the persons behind “M” in the “JAM message base” design. I first met Mats in FidoNet circles many (!) years ago. He was a very kind and gentle person, and anything but predictable, and this certainly wasn’t expected. R.I.P. Mats, and give them hell up there!