SJ: Res inte med oss, vi ställer ändå in ditt tåg

Boka biljetter med SJ, för att det är vettigt att resa med tåg istället för onödiga resor med bil, när det går.

SJ hör av sig och säger att delar av resan är inställd.

Boka nya biljetter med SJ, för att det är vettigt att resa med tåg istället för onödiga resor med bil, när det går. För delar av resan finns nu ingen luftkonditionering.

SJ hör av sig efter ytterligare en dag och säger att delar av resan är inställd.

Ändra planer, “stuva om i kalendern” och boka nya biljetter med SJ, för att det är vettigt att resa med tåg istället för onödiga resor med bil, när det går.

SJ hör av sig efter ytterligare en dag och säger att delar av resan är inställd, antalet resenärer är för få.

Man kan “få tillbaka pengar” i form av tillgodohavande hos SJ, för när man vill resa i framtiden. SJ påpekar också att man kan boka om resan. Igen.

Man kan också ringa till SJ:s kundtjänst och sitta två timmar (!) i telefonkö. De har så mycket att göra och tydligen går det inte att anställa fler kundtjänstmedarbetare.

Så jag bokar tre biljetter med Nettbuss istället, till en lägre kostnad, med breda säten, WiFi (som fungerar), luftkonditionering och möjlighet att ladda mobilen vid sätet. Resan har dessutom inga byten.

Påminn mig igen, snälla, varför jag skall överväga SJ när jag eller anhöriga skall resa i Sverige? Om man, som samhälle, vill att människor skall åka buss, tåg eller annan form av kollektivtrafik så skulle det kunna vara en bra idé att se till att den är pålitlig.

Vem granskar SJ, SL och Posten? Kabelbrand hos Evry skapar “en del” frågor

Enligt företaget själva så tänker de så här: “EVRY är ett ledande IT-företag med ett team på 10 000 medarbetare och med en lokal närvaro på 50 orter i Norden. Vi hjälper dig med allt från strategisk rådgivning och konsulttjänster till lösningar och outsourcing.”

Som så många andra företag inom IT-sfären så hävdar de att stort betyder bra.

När hela eller delar av IT-infrastrukturen av samhällskritiska företag, myndigheter och/eller organisationer ligger hos en och samma leverantör, eller hos flera leverantörer med samma ägare, eller flera leverantörer som delar infrastruktur, så skapar man implicita och explicita risker.

Varför finns det ingen ansvarig myndighet som ser till att Posten, SJ och SL inte hamnar under samma tak vad gäller IT-drift, IT-infrastruktur och IT-tjänster?

Posten kan inte hitta sina egna paket, Posten kan inte lämna ut REK-försändelser, osv. SL kan inte ge ut någon vettig information vad gäller tidtabeller och/eller annan färdrelaterad information. Biljettbokningen hos SJ fungerar inte.

Det är självklart att den här typen av incidenter kan förekomma oavsett leverantör, men att lägga så pass viktiga företag och tjänster i en och samma korg känns som en duktig logikvurpa.

Om någon vill skapa kraftiga störningar inom det svenska samhället av en eller annan orsak, så krävs det inte särskilt många riktade attacker. Om en brand i en serverhall (Evry) eller en brand i ett ställverk (Kista, upprepade ggr), mm kan skapa sådana här problem, fundera på vad som skulle kunna hända om ett antal individer med kunskap om riktade attacker, både fysiska (sprängningar, sabotage, mm) och virtuella (IT-relaterade, överbelastningsattacker, intrång, etc) bestämde sig för att helt enkelt sätta Sverige i ett “Offline-läge”.

SL har idag, över ett dygn efter kabelbranden hos Evry inte återfått 100% funktionalitet på tjänsterna Trafikstörning, Nästa avgång i realtid, mm. De digitala informationsskyltarna på vissa hållplatser är fortsatt ur funktion eller visar felaktig information. Posten vet överhuvudtaget inte när de kan spåra och/eller leverera ut alla paket och försändelser.

Vad som är mer än skrämmande är att Evry hade en serverkrasch sommaren 2013 (Juli), där SL, SJ, Posten och Systembolaget med flera drabbades av stora störningar (Computer Sweden; http://computersweden.idg.se/2.2683/1.516560/kaos-i-it-sverige). Det var tydligen ingen hos de berörda företagen som ställde sig frågande till infrastrukturen den gången heller.

Man skulle kunna tänka sig att en leverantör som Evry, som klarat upphandlingsurskiljning från Posten, Systembolaget, SL, SJ m fl skulle kunna hantera att sätta upp en helt vanlig replikerande och redundant miljö på annan plats. Man skulle också kunna tänka sig att detta alltid skall vara ett krav från kunder som har så pass känsliga roller i samhället.

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) kanske tycker något. Någon borde iaf tycka något.