Folksam och Solid Försäkringar arbetar inte hållbart

“Vårt hållbarhetsarbete” är ett uttryck som återfinns hos väldigt många företag idag. Det är tänkt att ge någon slags “cred” i sociala medier, på nätet, en “grön profil”, osv. Men vad betyder det, när det verkligen gäller?

Vi har ju inte sällan fått höra att företaget X:s kläder, som skulle vara “tillverkade på ett hållbart och miljömedvetet sätt” faktiskt tillverkades i Kina, skickades runt halva jorden på ett transportfartyg som drivs med olja, vilket känns som att det borde rimma illa.

 

Om ni som Folksam och Solid Försäkringar beskriver er som en organisation som månar om miljö och hållbarhet, men inte klarar av att omsätta det i praktiken så bör ni fundera över huruvida det verkligen är något ni skall trycka på i er profilering.

 

Jag kom nyligen i kontakt med Folksam och Solid Försäkringar, med anledning av en vandaliserad och halvt förstörd cykel. Efter att ha funderat en stund så fattades beslutet om att försöka reparera cykeln, som var tre år gammal, men i fullt fungerande skick innan den vandaliderades. Samtidigt som jag inhämtade reparationskostnad så kontaktade jag Folksam och Solid Försäkringar (sakförsäkring, eliminering av självrisk) för att påbörja försäkringsärenden.

Hos Folksam kan man läsa följande om deras “hållbarhetsarbete”:

Miljö är en central fråga för Folksam.
Vi har ambitionen att vara i framkant och har sedan 60-talet arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor.
www.folksam.se/om-oss/vart-hallbarhetsarbete/hallbarhet-i-folksam/miljoarbete

Hos Solid Försäkringar hittar man följande skrivning:

En viktig del av kulturen på Solid handlar om att göra skillnad och bidra i samhället. Detta gör vi genom ett ständigt pågående hållbarhetsarbete och sponsring inom olika områden.
corporate.solidab.se/sv/om-solid-forsakring/hallbarhet

 

Resultatet av detta “hållbarhetsarbete” hos båda försäkringsbolagen är att det hade varit mycket bättre och relativt sett billigare för mig, som deras kund, att helt enkelt anmäla cykeln som stulen, få ersättning för den, inklusive självriskeliminering, köpa en ny cykel, reparera den gamla och sedan sälja den. Det hade således slutat med att jag haft en helt ny cykel till en väldigt låg kostnad.

Men, det hade kanske inte varit helt etiskt och moraliskt rätt. Lite som när Folksam och Solid Försäkringar utmålar sig själva som hållbara företag som månar om miljö och hållbarhet bla bla bla. Same same, but different. Det lönar sig inte att reparera era ägodelar om ni är kund hos Folksam och/eller Solid Försäkringar, det är bättre att ljuga och köpa nytt.

För att förtydliga: Folksams självrisk för cykelreparationer täcker förmodligen 99,9% av alla cykelreparationer, så du får inte ut något. Solids Cykelförsäkring gäller enbart vid stöld.

Hoppas ni får ha en fortsatt bra sommar, helst utan cykelreparationer.

 

Bild från unDraw

 

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.