The Western Digital WD TV Live HD, WD Live HD, WD TV Live rocks!

If you’ve read any of my other “reviews” (or “personal experience”) of gadgets, phones, and what not, you know that I above all things like uncomplicated stuff that works. Having used a number of so-called “Media Centers” and “Media Hubs”, both hardware and software, I was not entirely happy about going shopping for sometihng to replace the Netgear EVA9150 Digital Entertainer Elite. When I ran into the WD TV Live, it caught my interest mainly due to its size and the way the product was pitched. The idea is that this is a “streaming” or “management” device, without its own storage. Needless to say, it has support for network attached media (NAS) or a local USB hard disk, as well as Internet-based services. This is not a guarantee for anything, but it’s a step in the right direction. Pairing this unit with a Samsung S2 USB drive allows me to keep some serious media at the ready, as well as replacing that media when the kids aren’t around.

When I first noticed this product from Western Digital, I was also told a new version was on its way. So, I did some reading on the upcoming model and decided to wait. When it appeared on the Swedish market, I got myself a unit. This is an inexpensive, very capable, and affordable “media player” or “media center”. If you want to find out my opinion about it, keep on reading 🙂

Continue reading The Western Digital WD TV Live HD, WD Live HD, WD TV Live rocks!

Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan – Del 4

Öppet brev till Gunilla Olsson, rektor på Rålambshovsskolan.

Skickat till följande e-postadresser: gunilla.e.olsson@stockholm.se, jenny.c.johansson@stockholm.se, martin.nilsson@mitti.se, kommunstyrelsen@stockholm.se, kungsholmen@stockholm.se, registrator.utbildning@stockholm.se

Och varför skall ansvaret att hantera denna politiska situation falla på barn i årskurs fem där många byter skola för första gången i sitt liv?

Menar du på fullt allvar att ni kommer att klara kunskaps- och utvecklingsmålen såsom de är fastställda i verksamhets- och läroplanen? Hur skall ni klara det? Har ni tagit in fler lärare? Fler studietimmar? Mer fokuserad undervisning? Bättre läromedel? Bättre ljudisolering i klassrum och korridorer?

Eller menar du att “vi får se när de har gått ut Rålambshovsskolan” om ca 4 år, när det är för sent att åtgärda och ni kan friskriva er från allt ansvar genom att tala om att det är ett politiskt problem?

Om du är mån om dessa nya elever, varför tog ni inte in fler i de äldre klasserna istället och lät de blivande 6:e-klassarna få en lugn och trygg start? Det känns ju varken genomtänkt eller särskilt begåvat att lägga lasten på en grupp som redan har mycket nya saker att ta in.

För det är väl studieresultatet och utbildningsnivån som ligger i fokus på alla skolor, även Rålambshovsskolan?

Eller är vi tillbaka till förvaringsmetoden i den Svenska skolan, är det så vi skall få en skola i världsklass?

Congratulations Loreen and Sweden for winning the 2012 Eurovision Song Contest with Euphoria


It’s been a while, but Sweden finally managed to put forward a candidate and representative for the Eurovision Song Contest (ESC) that could hold her ground and deliver a rock solid performance. Whether or not you like this type of music, you’ve got to hand it to Loreen who manages to charm just about anyone watching her and listening to her sing.

If you haven’t heard it already (no worries, you will, that’s a guarantee if commercial radio has anything to say about it), here are some links to the Euphoria song as presented by Loreen in the Eurovision Song Contest 2012 (ESC).

Loreen “Euphoria” (new single 2012); youtu.be/t5qURKt4maw
Loreen “Euphoria” HQ Studio Version; youtu.be/_GtHawU_iik
Loreen “Euphoria” HQ Video; www.youtube.com/watch?v=Z4PMQB5zmAU

Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan – Del 3

Svar från Gunilla Olsson, rektor på Rålambshovsskolan.

Hej och tack för synpunkter. I Stockholm råder stor brist på elevplatser och alla kommunala skolor måste göra sitt yttersta för att bereda så många elever som möjligt en plats. För Rålambshovsskolans del har jag satt ett tak vid max 30 elever/klass i åk 6. De andra årskurserna behåller 24 elever/klass under nästa läsår, för att undvika att det blir för många elever på skolan.

MVH Gunilla Olsson, rektor

Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan – Del 2

Öppet brev till Gunilla Olsson, rektor på Rålambshovsskolan.

Skickat till följande e-postadresser: gunilla.e.olsson@stockholm.se, jenny.c.johansson@stockholm.se, martin.nilsson@mitti.se, kommunstyrelsen@stockholm.se, kungsholmen@stockholm.se, registrator.utbildning@stockholm.se

Hej Gunilla,

jag kan inte förstå att bemöter de frågor som Martin Nilsson ställer till dig som du gör i senaste numret av MittiKungsholmen 22/5 2012. Om den inställning och attityd du uppfattas ha i den artikeln stämmer så ifrågasätter jag starkt din kompetens som Rektor för en så pass stor skola. Om jag skötte mitt jobb på det sättet skulle vi inte ha några kunder kvar.

Det är barn du pratar om. Elever i en kommunal skola. Det är inte dina subjekt eller små maktpjäser. De barn som går från en förhållandevis “normal” miljö som 5:e-klassare skall dels byta skola, dels hamna i större klasser och dels splittras från sina klasskompisar sedan fem år. Och du tycker det är helt motiverat. Är inte ditt yttersta ansvar som Rektor studieresultaten i en skola? Hur tror du att era 97% ser ut om fyra år, när de här nya 6:orna går ur skolan?

De kommer tids nog att utsättas för både extremt stressiga situationer och dålig feedback från vuxna runt omkring dem, men du kanske tycker det är bäst att härda dem tidigt i livet? Varför inte slänga in 10-20 barn till i klasserna? Eller resa militärtält på skolgården och ha 50-60 barn. För lärarna på Rålambshovsskolan är ju naturligtvis begåvade med både högre lön och bättre utbildning än alla andra lärare i Sverige, så de klarar av det.

Och din uppmaning till föräldrar att söka sig till andra skolor måste ju vara ett skämt. Ett skämt i dålig smak förvisso, men ändå ett skämt. För du kan inte på allvar mena att t ex elever i Kullskolan som är bland de skolor som ligger närmast Rålambshovsskolan, tillsammans med Klastorpskolan, skall söka sig till ytterområden i Stockholm för att hamna i klasser med färre än 30 elever? Norrtälje kanske?

Eller är det här ännu en kull barn vi skall svika redan på mellanstadiet, för att senare komma på att sociala åtgärder och efterkonstruerade utbildningsåtgärder kostar otroligt mycket mer pengar än att tänka rätt från början. Jag trodde samhället, där både skola och föräldrar är en del, hade som ansvar att utbilda elever och därmed förbereda dem för ett liv som medborgare.

I Utbildningsförvaltningens Verksamhetsplan för 2012 står bl a “En skola i världsklass är en skola där varje elev möts av höga förväntningar, undervisningen är evidensbaserad och varierad samt utgår från varje barns/elevs förutsättninga och behov och utvecklar hela barnets/elevens potential. Lärare och skolledare arbetar i en organisation som har frigjort tid till kärnuppdraget att utveckla och ge en god undervisning genom att systematiskt analysera, reflektera över, följa upp och utvärdera sin praktik i ljuset av didaktisk teori,  annan relevant forskning  och beprövad erfarenhet Eleverna är delaktiga i och tar ansvar för sitt eget lärande och verksamheten genomsyras av medvetenhet om allas lika värde, allas olika behov och förmågor. Eleverna blir väl förberedda för yrkesverksamhet och vidare utbildning och som medborgare med ett miljö- och hälsoperspektiv med förmåga och vilja att skapa sig ett gott liv.”

En sak kan jag lova Rålambshovskolan och ansvariga politiker. Det här problemet kommer inte att försvinna av sig självt. Ni kommer inte att kunna sticka huvudet i sanden och låtsas som att det regnar. Det är betydligt fler föräldrar som är måna om sina barns utvecklings- och undervisningsmöjligheter de kommande åren i Rålambshovsskolan än vad Rektorn ger sken av.

Man skäms verkligen som förälder och människa när ansvariga personer hanterar sitt ansvar med den arrogans som verkar vara den röda tråden i detta ärende.

Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan

Knökfulla klasser i årskurs 6. Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan.

“Underbar” läsning i tidningen Mitti Kungsholmen 22/5 2012.

JÄVLA INKOMPETENTA POLITIKER! Hur kommer det sig att vi är så urusla på FÖREBYGGANDE verksamhet i landet Sverieg?! Kan ingen tänka tre steg INNAN man fattar beslut, istället för att komma på hur dyrt det kommer att bli att korrigera problem i efterhand?

Varför sluta vid 30? Varför inte trycka in 10-20 barn till i varje klass. Det skulle ju spara ännu mera pengar ända tills …

MUPPAR!

 

Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012:
http://www.stockholm.se/PageFiles/76789/VP2012_webb.pdf

En skola i världsklass är en skola där varje elev möts av höga förväntningar, undervisningen är evidensbaserad och varierad samt utgår från varje barns/elevs förutsättninga och behov och utvecklar hela barnets/elevens potential. Lärare och skolledare arbetar i en organisation som har frigjort tid till kärnuppdraget att utveckla och ge en god undervisning genom att systematiskt analysera, reflektera över, följa upp och utvärdera sin praktik i ljuset av didaktisk teori,  annan relevant forskning  och beprövad erfarenhet Eleverna är delaktiga i och tar ansvar för sitt eget lärande och verksamheten genomsyras av medvetenhet om allas lika värde, allas olika behov och förmågor. Eleverna blir väl förberedda för yrkesverksamhet och vidare utbildning och som medborgare med ett miljö- och hälsoperspektiv med förmåga och vilja att skapa sig ett gott liv.

1968photo.com Why the Canon PowerShot S100 may, or may not, be something you should get

This won’t be the first “review” or “post” about the Canon PowerShot S100 digital compact camera, and it’s likely it won’t be the last. What’s worse, this isn’t really a real review. So if you were looking for one, you may find these links more interesting than my rants about this fine piece of hardware.

Kamera & Bild (Swedish); www.kamerabild.se/nyheter/kameror/glom-bruset-med-nya-canon-powershot-s100-1.485007.html

dpreview.com; www.dpreview.com/reviews/canons100

Digital Camera resource page; www.dcresource.com/reviews/canon/powershot_s100-review

Tyson Williams; blog.tysonwilliams.com/2011/09/15/canon-s100-announced-today/

There, if you made it this far, you may actually care (gasp!) about what I have to say about the Canon PowerShot S100 digital compact camera.

First off, I’d like to say that I really like those Canon digital compact cameras that I have owned. From the Canon Ixus 400 to the more recent and far more capable Canon S100 (who am I kidding, they’re not in the same universe). They’re rarely at the top of any scale; pricing, quality, or handling. But very few of those I’ve owned have ever let med down.

With the S90, Canon decided to revive their previous “tradition” of a “prosumer” camera that would fit somewhere in the middle of their entire range of cameras. One could argue that their less expensive DSLR would target that void, but alas, one also needs a high-end digital compact camera.

The S90 was great; apart from the RAW image distortion issues. I personally skipped the follow-up model S95, because I use my digital compact camera as a “keep it in the pocket, use when DSLR is not here or too much of a pain to use” type of gear. So I could actually disregard the RAW issues with the Canon S90 and simply set it to only shoot great quality JPG.

So with the S100, I had great hopes. Prayers answered, geek points scored, and all that. But the S100 falls short in two really important areas. And I cannot for the life of me figure out why a company like Canon would do this.

I realize that Canon, like most other high-end manufacturers of digital cameras has an identiy crisis. They keep cranking out compact digital cameras in the low-end and mid-level segments that starts to make inroads toward their high-end cameras. And they do it at a terrifying pace.

So, what are the two most annoying things with the Canon S100 compact digital camera?

  1. Battery life sucks. In the shortest possible way, these three words sum up the battery performance of the Canon S100. Regardless of GPS settings, and other power consuming features, the S100 will “happily” eat battery even when lying at the bottom of my backpack for a few weeks; UNUSED! This makes the product less reliable.
  2. Interface speed – or lack thereof. Everything on the S100 is “good enough”, until you want to start changing settings. It insists on animating effects, delaying further action until it has displayed the current setting on the screen for a few seconds, etc. And what’s worse is that you cannot abort this “pause”. So even if you know what you’re doing and want to move along to the next option in need of chage, you actually have to wait for it to complete its “effect and display”. This reeks “amateur”.

Would I recommend the Canon S100? Absolutely.
Am I entirely happy with it, coming from a serious and capable company like Canon, and taking its pricing into account? Absolutely not.

Knock yourself out 😉 and keep on shooting!

#1968photo #canon #s100 #digital #compact #camera #oxyview #quality

TV4 Sport, när du vill se dokumentärer om .. Ice Road Truckers

Förutom att en stor del av det som visas (och är tillgängligt) via svenska TV-leverantörer är rent skräp så är det lika fascinerande som det är irriterande att notera den identitetskris som många kanaler och TV-bolag verkar lida av. I Lördags zappade jag kanaler medans jag väntade på fortsättningen i en av Ishockey-VM:s matcher och noterade att TV4 Sport visade “Ice Road Truckers”. Det är förvisso inget större fel på programmet, om du är intresserad av “dramadokumentärer”, men jag har svårt att se hur en kanal som heter något med “Sport” i namnet kan visa ett sådant program.

Jag ställde frågan till TV4 via Twitter och fick till svar att “Program av den typen intresserar våra tittare mer än sportdokumentärer. Ambitionen är givetvis att visa mycket attraktiv sport.”

Jag undrar då varför man ens skall kalla kanaler för *-Sport om man ändå 1) inte visar sport och 2) har tittare som väljer sådana kanaler som egentligen inte är intresserade av sport ?! TV4:s förklaring är lika dålig som den är uppenbar. Man bryr sig inte ett dugg om att någon betalat för att se sport, så länge som man har något billigt som man kan fylla etern med på någon udda tid på dygnet så räcker det, kunden skall hålla käften och vara glad.

Jag har valt ett ganska smalt kanalutbud från min TV-leverantör (ComBort) och för kidsens skulle är det mycket natur, vetenskap, teknik och en del av det skräp som Disney producerar (läs “återvinner”) och så några sport-kanaler. Om TV4 visar “Ice Road Truckers” på TV4 Sport så undrar man om man vågar skaffa TV4 Sport Xtra, där allt visas i HD. Jag vill verkligen inte se “Ice Road Truckers” i HD.

#tv4 #tv4sport #fail #recycle #återvinning #skittv

Minecraft, a pixelated game worth buying (and .. playing)!

 

Alexander has been talking about it for some time. Needless to say, that caught Filip’s attention. So, once I downloaded (and purchased) Minecraft for Alexander this weekend, I had but little choice to do the same for Filip. They’ve now spent some 10 hours each on the game (so far); and they’re loving it! It’s pixelated (sort of) and the idea is rather simple, which is probably why it works so well. Alexander is used to playing FPS such as Call of Duty – Black Ops, Modern Warfare, etc. But this has gotten his interest pegged in a completely different direction. It’s quite fascinating to watch actually.

Oh, and if you do decide to get it, be a good sport and buy it. The publisher, Mojang, deserves it. Big time.