Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan – Del 3

Svar från Gunilla Olsson, rektor på Rålambshovsskolan.

Hej och tack för synpunkter. I Stockholm råder stor brist på elevplatser och alla kommunala skolor måste göra sitt yttersta för att bereda så många elever som möjligt en plats. För Rålambshovsskolans del har jag satt ett tak vid max 30 elever/klass i åk 6. De andra årskurserna behåller 24 elever/klass under nästa läsår, för att undvika att det blir för många elever på skolan.

MVH Gunilla Olsson, rektor

Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan – Del 2

Öppet brev till Gunilla Olsson, rektor på Rålambshovsskolan.

Skickat till följande e-postadresser: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Hej Gunilla,

jag kan inte förstå att bemöter de frågor som Martin Nilsson ställer till dig som du gör i senaste numret av MittiKungsholmen 22/5 2012. Om den inställning och attityd du uppfattas ha i den artikeln stämmer så ifrågasätter jag starkt din kompetens som Rektor för en så pass stor skola. Om jag skötte mitt jobb på det sättet skulle vi inte ha några kunder kvar.

Det är barn du pratar om. Elever i en kommunal skola. Det är inte dina subjekt eller små maktpjäser. De barn som går från en förhållandevis “normal” miljö som 5:e-klassare skall dels byta skola, dels hamna i större klasser och dels splittras från sina klasskompisar sedan fem år. Och du tycker det är helt motiverat. Är inte ditt yttersta ansvar som Rektor studieresultaten i en skola? Hur tror du att era 97% ser ut om fyra år, när de här nya 6:orna går ur skolan?

De kommer tids nog att utsättas för både extremt stressiga situationer och dålig feedback från vuxna runt omkring dem, men du kanske tycker det är bäst att härda dem tidigt i livet? Varför inte slänga in 10-20 barn till i klasserna? Eller resa militärtält på skolgården och ha 50-60 barn. För lärarna på Rålambshovsskolan är ju naturligtvis begåvade med både högre lön och bättre utbildning än alla andra lärare i Sverige, så de klarar av det.

Och din uppmaning till föräldrar att söka sig till andra skolor måste ju vara ett skämt. Ett skämt i dålig smak förvisso, men ändå ett skämt. För du kan inte på allvar mena att t ex elever i Kullskolan som är bland de skolor som ligger närmast Rålambshovsskolan, tillsammans med Klastorpskolan, skall söka sig till ytterområden i Stockholm för att hamna i klasser med färre än 30 elever? Norrtälje kanske?

Eller är det här ännu en kull barn vi skall svika redan på mellanstadiet, för att senare komma på att sociala åtgärder och efterkonstruerade utbildningsåtgärder kostar otroligt mycket mer pengar än att tänka rätt från början. Jag trodde samhället, där både skola och föräldrar är en del, hade som ansvar att utbilda elever och därmed förbereda dem för ett liv som medborgare.

I Utbildningsförvaltningens Verksamhetsplan för 2012 står bl a “En skola i världsklass är en skola där varje elev möts av höga förväntningar, undervisningen är evidensbaserad och varierad samt utgår från varje barns/elevs förutsättninga och behov och utvecklar hela barnets/elevens potential. Lärare och skolledare arbetar i en organisation som har frigjort tid till kärnuppdraget att utveckla och ge en god undervisning genom att systematiskt analysera, reflektera över, följa upp och utvärdera sin praktik i ljuset av didaktisk teori,  annan relevant forskning  och beprövad erfarenhet Eleverna är delaktiga i och tar ansvar för sitt eget lärande och verksamheten genomsyras av medvetenhet om allas lika värde, allas olika behov och förmågor. Eleverna blir väl förberedda för yrkesverksamhet och vidare utbildning och som medborgare med ett miljö- och hälsoperspektiv med förmåga och vilja att skapa sig ett gott liv.”

En sak kan jag lova Rålambshovskolan och ansvariga politiker. Det här problemet kommer inte att försvinna av sig självt. Ni kommer inte att kunna sticka huvudet i sanden och låtsas som att det regnar. Det är betydligt fler föräldrar som är måna om sina barns utvecklings- och undervisningsmöjligheter de kommande åren i Rålambshovsskolan än vad Rektorn ger sken av.

Man skäms verkligen som förälder och människa när ansvariga personer hanterar sitt ansvar med den arrogans som verkar vara den röda tråden i detta ärende.