Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan – Del 4

Öppet brev till Gunilla Olsson, rektor på Rålambshovsskolan.

Skickat till följande e-postadresser: gunilla.e.olsson@stockholm.se, jenny.c.johansson@stockholm.se, martin.nilsson@mitti.se, kommunstyrelsen@stockholm.se, kungsholmen@stockholm.se, registrator.utbildning@stockholm.se

Och varför skall ansvaret att hantera denna politiska situation falla på barn i årskurs fem där många byter skola för första gången i sitt liv?

Menar du på fullt allvar att ni kommer att klara kunskaps- och utvecklingsmålen såsom de är fastställda i verksamhets- och läroplanen? Hur skall ni klara det? Har ni tagit in fler lärare? Fler studietimmar? Mer fokuserad undervisning? Bättre läromedel? Bättre ljudisolering i klassrum och korridorer?

Eller menar du att “vi får se när de har gått ut Rålambshovsskolan” om ca 4 år, när det är för sent att åtgärda och ni kan friskriva er från allt ansvar genom att tala om att det är ett politiskt problem?

Om du är mån om dessa nya elever, varför tog ni inte in fler i de äldre klasserna istället och lät de blivande 6:e-klassarna få en lugn och trygg start? Det känns ju varken genomtänkt eller särskilt begåvat att lägga lasten på en grupp som redan har mycket nya saker att ta in.

För det är väl studieresultatet och utbildningsnivån som ligger i fokus på alla skolor, även Rålambshovsskolan?

Eller är vi tillbaka till förvaringsmetoden i den Svenska skolan, är det så vi skall få en skola i världsklass?

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.