Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan

Knökfulla klasser i årskurs 6. Nu blir det 30 barn per klass i stället för 24 i Rålambshovsskolan.

“Underbar” läsning i tidningen Mitti Kungsholmen 22/5 2012.

JÄVLA INKOMPETENTA POLITIKER! Hur kommer det sig att vi är så urusla på FÖREBYGGANDE verksamhet i landet Sverieg?! Kan ingen tänka tre steg INNAN man fattar beslut, istället för att komma på hur dyrt det kommer att bli att korrigera problem i efterhand?

Varför sluta vid 30? Varför inte trycka in 10-20 barn till i varje klass. Det skulle ju spara ännu mera pengar ända tills …

MUPPAR!

 

Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012:
http://www.stockholm.se/PageFiles/76789/VP2012_webb.pdf

En skola i världsklass är en skola där varje elev möts av höga förväntningar, undervisningen är evidensbaserad och varierad samt utgår från varje barns/elevs förutsättninga och behov och utvecklar hela barnets/elevens potential. Lärare och skolledare arbetar i en organisation som har frigjort tid till kärnuppdraget att utveckla och ge en god undervisning genom att systematiskt analysera, reflektera över, följa upp och utvärdera sin praktik i ljuset av didaktisk teori,  annan relevant forskning  och beprövad erfarenhet Eleverna är delaktiga i och tar ansvar för sitt eget lärande och verksamheten genomsyras av medvetenhet om allas lika värde, allas olika behov och förmågor. Eleverna blir väl förberedda för yrkesverksamhet och vidare utbildning och som medborgare med ett miljö- och hälsoperspektiv med förmåga och vilja att skapa sig ett gott liv.

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.