Where did my Emacs color-theme go in Ubuntu 20.04.LTS?!

Having recently upgraded a small VPS from Ubuntu 18.04.LTS to Ubuntu 20.04.LTS, I ran into a little snag with Emacs and its color-theme (from the emacs-goodies-el package).

After some digging, it seems this is now done somewhat differently in Ubuntu 20.04.LTS.

This is what my .emacs file used to contain:

(require 'color-theme) 
(color-theme-initialize) 
(color-theme-charcoal-black)

This is what I changed it to:

(add-to-list 'custom-theme-load-path 
(file-name-as-directory "/usr/share/emacs/site-lisp/elpa/color-theme-modern-0.0.2"))
(load-theme 'charcoal-black t t) 
(enable-theme 'charcoal-black)

In addition, I also had to install the elpa-color-theme-modern package (from the Ubuntu 20.04.LTS distribution).

 

WordPress-mall: Retro

retro-adBland alla de mallar som finns för WordPress hittar man ibland en del udda saker. Retro-mallen från Kerry Webster är en sådan udda sak. Det låter som en jättekul idé, och känns initialt lite roligt. Men handen på hjärtat, hade det inte varit bättre om man inte behövt stirra på en fosfor-grön sida.

För de som inte var med, eller kommer ihåg, så såg skärmarna ut så här för 20+ år sedan. Väldigt retro är det i alla fall.