Svar till “Öppen Källkod kan aldrig bli affärskritisk”

På CS/Debatt 9/3 2005 skriver Stefan Dahlgren (vd, Bea Systems) att “Öppen källkod kan aldrig bli affärskritisk” (sic).

Sådana här uttalanden hjälper varken hans egen sak (vilket uppenbarligen går ut på att främja Bea Systems produkter) eller att förtydliga för människor vad “Öppen källkod” innebär.

Insändaren går mer eller mindre ut på att applikationer och system byggda på/med öppen källkod är oseriösa, samt att de ständigt skulle befinna sig i någon form av betastadie. Till skillnad, såklart, från de applikationer och lösningar som Bea Systems förespråkar och/eller tillhandahåller.

Det företag jag arbetar på har sprungit på argument och problem i båda världar; öppen källkod och slutna system. Det handlar inte om att något alternativ är bättre, billigare eller säkrare än det andra. Det handlar snarare om att man skall gå in i systemval och upphandlingar med öppna ögon. Något som många företag och konsulter är rädda, eller för lata, för att göra.

Det finns tusentals produkter som kommer från öppen källkod som är betydligt bättre och stabilare än slutna system; det finns också självklart många exempel på system med öppen källkod som inte är bra.

Stefan Dahlgren likställer öppen källkod med gratis, ett vanligt men ganska uppenbart misstag. Öppen källkod betyder inte gratis, öppen källkod och billigare system betyder valfrihet.

Och att det inte skulle gå att använda öppen källkod för affärskritiska lösningar är antingen en uppenbar och medveten lögn eller en åsikt lika insnöad som tron att Microsoft är det enda företag vi behöver.

Jag har arbetat som verksamhetskonsult och systemutvecklare sedan 1985; vi har rullat ut ett stort antal affärskritiska lösningar till våra kunder. Några av dessa lösningar är baserade på slutna system, andra är baserade på öppen källkod. Det finns ingen skillnad i hur nöjd kunden är eller hur stabila lösningarna är i dessa fall. De baserade på öppen källkod är system och applikationer vi tar fullt ansvar för; kunden tecknar ett support- och/eller driftavtal, inte olikt det man gör för “vanliga slutna system”.

Att förstå är att utvecklas.

Joaquim Homrighausen
WebbPlatsen i Sverige AB
Stockholm

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.