Säljer barnporr?

I kvällsupplagan 1997-10-02 har Expressen en förstasida som antyder att “Telia sprider barnporr på nätet – sidorna 10-11”. Jag undrar hur många extra tidningar Expressen sålde på grund av denna förstasida och tillhörande artikel.

Missförstå mig rätt: det är självklart att pedofiler inte skall få använda Internet eller andra medel för att tillfredsställa sina sjuka “behov” och fantasier. Vi – du, jag, fan och hans moster – har en moralisk skyldighet att bekämpa alla former av övergrepp. Men när man går till angrepp mot någon eller något som faktiskt kan vara ett äkta misstag, och sedan gör det på ett sätt som närmast kan liknas vid sensationsjournalistik, börjar man (i alla fall jag) undra över syftet med artikeln av Expressens Richard Sandenskog.

Jag anser att hela artikeln i stort sett är ett angrepp mot Telia och inte mot barnporren i sig. Om man ser på en del trender i det svenska samhället just nu, så borde logiskt sett nästa steg vara att sparka alla på Telia för att de är pedofiler, samt alla personer i Sverige som har anknytning till anställda på Telia!

Hallå?

Massmedia har en enorm möjlighet att påverka människor i vårt samhälle. Jag anser att denna makt (som det faktiskt är frågan om) skulle användas mer noggrant och ansvarsfullt när det kommer till frågor av sådan vikt som barnporr.

(Jag har aldrig varit, och är inte heller nu, anställd av Telia)

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.