Hur kan kyckling vara ett “klimatsmart kött”?

Eftersom “allt” numera har med klimatet och miljön att göra och många människor gärna vill framhäva kycklingens fördelar jämfört med “rött kött”, så börjar man undra hur det ens är möjligt att någon myndighet i världen kan tillåta att producenter injicerar kött med vätska (vanligast är vatten och/eller saltlake).

Om 20-40% av köttets (oavsett typ) naturliga innehåll består av vatten till att börja med, så är ju redan det ett klimatproblem om man tänker på hur mycket bränsle det går åt till att frakta vad som faktiskt inte är kött. Om man sedan beaktar att många producenter injicerar ytterligare vätska i sina produkter så känns det ju som dubbelfel i den högsta divisionen, både sett till miljön och till kostnaden.

Detta gäller för övrigt även fisk som t ex lax. “Matfusk” är ju bara förnamnet på denna idiotiska företeelse!

Några få länkar, av alla de som finns på Internet:

www.svt.se/articles/plus-jamfor-mycket-vatten-i-fryst-kycklingfile
www.aktavara.org/News.aspx?r_id=89996
www.aftonbladet.se/minekonomi/a/Qlw4dR/bara-halften-av-din-kycklingfile-ar-mat
www.kkuriren.se/opinion/insandare/vad-har-hant-med-kycklingarna-kronfagel-sm4540135.aspx

Människan i sitt esse!

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.