Filmjölk, Google Translate och Machine Learning

Det pratas mycket om machine learning och deep learning inom IT.

Ibland har man lite otur när man tänker 🙄🤔

Deep learning i sitt esse hos Google Translate:

Filmjölk -> Sour milk
Sour milk -> Surmjölk
Surmjölk -> Sour
Sour -> Sur

Vilket kanske mer poängterar att vi ibland måste tänka lite extra när vi uttrycker oss i “självklara termer”.

Saker som vi upplever som självklarheter kan lätt misstolkas av mottagaren och ge helt andra signaler än de vi tänkt oss.

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.