Appreciate the small things

The small things that matter. An evening walk, a lake, and the sun setting behind the trees. We take too many things for granted.

JoHo

När man outsourcar sunt förnuft

Vid ett givet läge i en kris kan “omställningsplanen” aktiveras och snabbt fylla på förråd med nödvändiga produkter som skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel. Likaså bör man regelbundet uppdatera en plan för att på relativt kort tid göra om större byggnader till “beredskapssjukhus”.