R.I.P. Mats Birch

I have received very sad words that Mats Birch passed away in May 2019. He was truly an original character and also one of the persons behind “M” in the “JAM message base” design. I first met Mats in FidoNet circles many (!) years ago. He was a very kind and gentle person, and anything but predictable, and this certainly wasn’t expected. R.I.P. Mats, and give them hell up there!

 

Using sfdisk to recover a partition table on Linux

As he re-entered the sfdisk dump manually in the remote recovery console, using the devil’s editor (vi), he was silently thanking the Linux developers for not screwing around with the file system when it cannot be mounted.

Messing around with partition tables, disk volumes, and similar critical configuration parameters can lead to quite unexpected and unintended results. So, it may be a good idea to actually dump the current configuration before you begin your magic.

Using sfdisk, you can dump your Linux partition configuration in a fairly straightforward way. You can try the command by typing just sfdisk -d /dev/disk, where disk is one of the disks in your Linux system. For a list of disks in your system, use the lsblk command. They are identified as “disk” (surprise).

sfdisk -d /dev/sda > sda.txt

This would dump the partition table data for the /dev/sda disk to the file sda.txt. Your output will look something like this:

label: dos
label-id: 0xa828a5d8
device: /dev/sda
unit: sectors

/dev/sda1 : start= 2048, size= 997376, type=83, bootable
/dev/sda2 : start= 999424, size= 999424, type=82
/dev/sda3 : start= 1998848, size= 249659359, type=83

The partition table information can then later be restore by issuing the reverse, i.e.

sfdisk /dev/sda < sda.txt

DO NOT PERFORM THE ABOVE COMMAND IF YOU DON’T KNOW WHAT YOU ARE DOING!

This procedure may come in handy if you, like me, manage to screw up the partition table and find yourself at the (initramfs) prompt when you restart your Linux machine. You will (obviously) need to save the dump file (sda.txt above) in a location other than your computer. Using this method, it’s often possible to recover your partition table from a rescue boot (be it on CD, DVD or a flash drive).

I happened to have a previous terminal session window open with the above information, so I hand-typed it from one window to another, where I was running the remote recovery console.

There are a lot more complex partition setups than the above, and sfdisk may not work in those cases or for certain RAID and LVM setups. But it it’s a good procedure in applicable situations.

Why are smartphone makers ignoring human anatomy?

If you consider human anatomy (link may contain nudity #LOL), and the amount of money smartphone makers are investing in research, design, and production of their ever revolutionary new gadgets, it’s quite fascinating to see that all smartphone manufacturers seem to agree that we will have the hands of giants in the not too distant future.

This post is not about smartphone brand religion, and your mileage may vary, but I consider the size of the Samsung Galaxy S7 smartphone to be pretty close to optimal (for me). It can be operated with one hand by most adults and it doesn’t look or feel like an undersized tablet. There are many things that can be improved with this smartphone, as other smartphone models clearly show, but I’m not talking about smartphone functionality or features here.

The Samsung Galaxy S7 smartphone has a 5.1 inch screen, the Samsung Galaxy S8 and S9 smartphones have a 5.8 inch screen, and the Samsung Galaxy S10 is 6.1 inches! There are variants of these (the budget models, and the “plus” models), but in general terms, the screen sizes seem to be ever increasing. Why? If I want a tablet, I’ll get a tablet. If I want a laptop, I’ll get a laptop. And I don’t want to have to get a “compact” edition (which often means bad performance specs) of a smartphone either.

Last time I checked, my hands haven’t grown in the past few years, nor has the size of the pockets of my clothing, so why on earth would smartphone manufacturers keep making bigger phones? Why don’t they focus on battery life, more sharp and more “crisp” displays, cell and wifi signal management, and tolerance to people dropping their phones onto hard surfaces instead of constantly increasing the physical size of the phone?!

Show which process/program is listening to what port using netstat and lsof

lsof -Pnl +M -i4
lsof -Pnl +M -i6

or

netstat -tulpn
netstat -npl

There are obviously a number of ways to accomplish this, but these variations will cover a lot of ground. You can also combine this with grep to filter out things you don’t need to see, or to only include specific processes and/or ports.

See post from @geek1968 on Instagram

Filmjölk, Google Translate och Machine Learning

Det pratas mycket om machine learning och deep learning inom IT.

Ibland har man lite otur när man tänker 🙄🤔

Deep learning i sitt esse hos Google Translate:

Filmjölk -> Sour milk
Sour milk -> Surmjölk
Surmjölk -> Sour
Sour -> Sur

Vilket kanske mer poängterar att vi ibland måste tänka lite extra när vi uttrycker oss i “självklara termer”.

Saker som vi upplever som självklarheter kan lätt misstolkas av mottagaren och ge helt andra signaler än de vi tänkt oss.

Ett rökfritt Sverige 2025, det fina lilla PK-landet

Ett rökfritt lilla fina PK-Sverige 2025 …

I media slänger man sig med siffror mellan 30 och 32 miljarder kronor som kostnad för rökningen. Varav nästan 20 miljarder kronor är “produktionsbortfall”. Så varför förbjuder vi inte “fikastunder på jobbet”, meningslösa möten och köer? De borde ju orsaka produktionsbortfall i 100-miljardersklassen!

Samtidigt, i samma PK-Paradis så rör sig människor (och särskilt barn) mindre än någonsin, vilket forskning menar är långt värre än någon annan livsstilsfaktor.

Jag ser inte samma rusning av politiker till att kräva minst 5 tim gymnastik per vecka för barn i grundskolan, utbyggnad av aktivitetsytor (fotbollsplaner, inomhushallar, hockeyrinkar, stall, naturreservat), friskvård som teoretiskt ämne i skolan, mm. Något som i längden skulle kunna spara mer pengar än någon annan enskild insats i mannaminne och dessutom ge en friskare befolkning på köpet.

Fucking jävla plakatpolitik.

När skall bankerna komma på att det är 2018?

Digitaliseringen i Sverige 2018

Härom dagen skulle jag ansöka om Swish till mitt minderåriga barn. Hos banken som jag haft i över fem år. Hos banken där barnets andra förälder har varit kund i över fem år. Där barnet själv redan har ett konto med föräldrarnas godkännande. Hem kommer, med papperspost, en blankett där barnets båda vårdnadshavare skall kopiera i sin legitimation samt få kopian vidimerad av två andra personer. Detta är alltså 2018. Inte 1998. Jag kan tömma hela mitt bankkonto via Internet med hjälp av BankID, som bankerna för övrigt själva står bakom. Jag kan ta del av min sjukvårdsjournal via Internet med hjälp av BankID, som myndigheter godkänt för sekretessbelagda uppgifter. Men jag kan inte godkänna att ett av mina barn skall få Swish utan att det blir en massa pappersadministration av det.

Digitaliseringen i Sverige når nya höjder. Med bankernas alla miljardvinster samt bank- och finansinspektionen tycker man att det borde finnas en liten liten möjlighet att få fram ett bäst-före-datum för den här typen av idiotiska beteenden.

Jag får redan idag känsliga uppgifter skickade till en av flera digitala brevlådor som finns och kan som sagt redan identifiera mig i väldigt känsliga sammanhang med BankID.

Några dagar senare får jag ett brev till företaget, också det skickat med papperspost. Från en annan bank. Där ombeds företaget redovisa för “Verklig huvudman”. Även här skall legitimationer kopieras, frågor besvaras och allt vidimeras för att sedan skickas tillbaka, med papperspost, till banken. Detta är alltså 2018. Inte 1998.

Med risk för att låta tjatig så blir man ganska orolig när bankerna klart och tydligt visar att de har så dålig koll att de skall gardera sig med både hängslen och livrem, på fysiskt papper. Samtidigt gör de miljardvinster och skyller ständigt den bristande digitaliseringen på att “Vi har ännu inte kommit dit, men vi tar med oss din fråga”.

Var är miljötänket i detta beteende? Varför skickas det papperspost för saker som kan hanteras både säkrare och snabbare den digitala vägen? Var är bank- och finansinspektionen? Hallå, det är 2018, inte 1998. Wake the fuck up.

 

No Lufthansa, this is not breakfast

I’m not sure what’s going on at Lufthansa, but someone needs to talk to their food administrators who manage in-flight food. This “breakfast” tasted like candy, for obvious reasons. Come on Lufthansa, it’s 2018, ever heard of “healthy living”? I know this crap is cheap to produce, but maybe “cheap” is not a word you want to associate with your company.