Apache goodies for WordPress security

The list of things to do to harden a WordPress site with Apache is long, but some things that could be done include:

FileETag None                                                            
                                                                  
<Files wp-config.php>                                                        
  Require all denied                                                       
</Files>                                                              
                                                                  
<Files xmlrpc.php>                                                         
  Require all denied                                                       
</Files>                                                              
                                                                  
<LocationMatch "/wp-content/uploads/.*(?i)\.php$">                                         
  Require all denied                                                       
</LocationMatch>

SSH tunnel to use other mailserver than localhost

Because I have a lot of virtual machines, laptops, work environments, and so on, I never seem to find the time to setup SMTP authentication everywhere. I typically use Linux for everything except hardcore gaming, so it’s only natural that I have some sort of mail server installed like Postfix. The problem in using that mail server to send e-mail is that I also quite often have dynamic IP addresses on these machines, which doesn’t work well with “e-mail protection” (well..) like SPF.

So instead of making my life very complicated, I have a trusted server on the Internet through which I send e-mail.

If you were looking for something fancy in this article, you can move along now, there’s nothing to see 🙂

To make all my Linux work instances believe they’re talking to an SMTP server locally, I simply setup a tunnel from the given Linux instance to this trusted server on the Internet using the ever so versatile OpenSSH / SSH. I know there are a lot of ways to do this, but this is what works for me:

Local machine or “where I work”

I have a private/public key keypair on all of these machines. The public key is placed in the /root/.ssh/authorized_keys file on the trusted server that is running the mail server.

On this machine, as root, I setup a tunnel that looks like this:

ssh -N -L 25:localhost:25 root@mail.example.org -p 2222

This will create a tunnel from “localhost” port 25 (where I work) to “localhost” port 25 on mail.example.org. It will connect the end point of the tunnel to mail.example.org on port 2222. If the mail.example.org server is running an SSH server on its standard port (22), you can remove the “-p 2222” part.

Mail server

On this server, I only need to put the public key from the local machine “where I work” into /root/.ssh/authorized_keys to allow the tunnel to come up.

When I access port 25 on my local machine “where I work”, it will be sent through the tunnel and then attempt to access “localhost” port 25 on the mail server. The mail server software, Postfix in my case, will never know this connection did not actually originate from “inside” the machine, but rather through the tunnel.

Closing thoughts

You can (obviously) make this somewhat more automated with tools like AutoSSH, init scripts, and what not. The above only intends to show how uncomplicated it is to create useful SSH/SMTP tunnels 🙂

 

Securely overwrite unused space on Windows 7, 8, and 10

Overwriting “unused space” on Windows 7, Windows 8, and Windows 10 is quite simple. Open a “Command Prompt” window, and type:

cipher /w:DD

Where “DD” is your drive without a suffix, e.g.

cipher /w:C

to wipe unused space on drive C.

Why is this useful? Well, when you delete files from most modern operating systems, they aren’t really erased, even after you “Empty the trash”. The file system on your drive is simply updated to indicate that the space previously occupied by the file is now available. But the file data is still there. Overwriting such “unused space” with nonsense/garbage data will make it harder to recover the file data.

Setting PHP.INI path (or file) for PHP CLI shell scripts

Running a PHP script from the command-line, or CLI, is quite useful at times and is often used to perform some automated task, like a CRON cleanup script, to send out reminders, etc.

It’s common that these CLI scripts need some, but possibly not all, settings that are similar to the main application’s. I may, for example want to include the database configuration settings shared with the main application. So I often create a separate php.ini file for this purpose.

Running /usr/bin/php -c /my/very/special/path cronScript.php is simple enough, but what if I want to be able to create an “executable” PHP shell script? The obvious answer would be something like:

#!/usr/bin/php -c /my/very/special/path

at the top of the .php file, followed by my PHP code, right? Except that may not do what you want. I could not get the PHP interpreter to load anything in /my/very/special/path by using the above construct, even if it works from the actual command-line. After banging my head against the wall for a while, this turns out to work for these “shell scripts”:

#!/usr/bin/php -c=/my/very/special/path

Note the use of the = (equal) sign between the -c and the path (or file).

Carry on.

Coding for Microsoft browsers like Internet Explorer and Edge

Having been doing battles with things like Internet Explorer 4 (yes, I’m that old), it seems to me like Microsoft have really gotten themselves into a bind when it comes to Edge.

With a user-agent string like this:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299

It’s no wonder Microsoft seems to be suffering from a split personality when it comes to its browser(s).

Once and for all Microsoft, please just join either of the Chrome/Chromimum/Opera/Firefox projects. Please?

Hur kommunicerar du med människor i din värld?

Hur kommunicerar du digitalt med andra människor idag? Själv använder jag en mängd olika redskap och verktyg. Ibland känns det som att det är lite väl många att hålla reda på. Jag har på sista tiden börjat städa bland de appar och programvaror jag använder för att sköta min dagliga kommunikation med kunder, kollegor, vänner och familj.

Det är en djungel och salig röra att hålla reda på alla alternativ, deras för- och nackdelar och naturligtvis vem man kan kommunicera med genom vilket verktyg. De stora jättarna Microsoft, Google och Facebook, räknar med att du väljer deras verktyg eftersom du då “når de flesta” av dina kontakter. Likaså tycker förmodligen Kik och SnapChat att du skall välja just deras verktyg baserat på antalet användare som använder just deras program.

Det blir verkligen inte lättare av att de stora företagen köper upp andra företag som t ex Microsoft som äger Skype, Facebook som äger WhatsApp, osv.

I gräsrotskretsar lever även äldre verktyg som ICQ, IRC m fl vidare samtidigt som företagsvärlden börjat få upp ögonen för samarbetsverktyg eller “chattar” som Slack och Mattermost. Även verktyg som från början inte hade som syfte att tillhandahålla “chat”, som t ex Keybase, har nu valt att inkludera krypterad kommunikation mellan personer och i grupper.

Detta är inte en artikel om övervakning, GDPR eller personlig integritet och rätten till att inte bli avlyssnad. Men dessa ämnen spelar till viss del in i åtminstone mina val av kommunikationsverktyg. Att kunna kommunicera med människor i min omvärld är såklart också väldigt viktigt, det spelar föga roll att jag har den “säkraste” av alla appar om ingen annan jag kommunicerar med använder samma, eller en kompatibel, programvara. Helst skall vi kunna kommunicera med varandra oavsett om personerna använder Windows, Mac och/eller Linux eller som det brukar heta i den mobila världen, Android eller iPhone.

När jag började med datakommunikation någon gång runt 1983, som sedemera utvecklades till det vi idag kallar för Internet, så fanns det inte så många alternativ och kommunikationen var långsam. Idag kan man kopiera hela sin dators innehåll till en annan dator två tusen mil därifrån på relativt kort tid. Vi skickar mer information än någonsin, men vi kanske skulle fundera lite på hur vår information skickas och vem som kan komma över den?

Så vad är då mina personliga val och varför väljer jag dem?

Jag har mer eller mindre slutat att använda SMS, MMS och WhatsApp. Facebook Messenger är inte installerad på någon av mina enheter. I de fall jag får ett SMS till mobilen, eller någon skickar mig ett meddelande med WhatsApp så tar jag emot dem och svarar på dem på samma sätt, men det är inga verktyg jag väljer i första hand.

Som kommunikationsverktyg använder jag i första hand Signal eller Keybase. De är bra på olika saker och är olika mycket utvecklade; båda använder sig av krypterad kommunikation och båda är relativt lätta att använda, även om Keybase lämnar en del att önska för icke tekniska användare. Du kan även låta Signal hantera dina SMS och MMS i telefonen istället för telefonens standardapplikation.

För kommunikation i grupper och inom företaget väljer jag utan tvekan Mattermost. En applikation som utvecklas i rasande fart med en stabil samling utvecklare och företag bakom. Mattermost påminner i stora drag om Slack och är kompatibelt med bryggor, tillägg och integrationer som är skrivna för Slack. Vi har ersatt en hel del av vår interna e-postkommunikation på företaget med just Mattermost. Den här typen av verktyg anser jag inte lämpad för all typ av kommunikation inom företag, men som tur är finns det fler verktyg. Mattermost finns som webbapplikation, som mobilapp samt som skrivbordsapplikation för Windows, Mac och Linux. En stor fördel med Mattermost är att vi kan ha det på egna servrar i Sverige och/eller EU samt att produkten är så kallad “öppen källkod”, vilket är något vi alltid företspråkat på företaget.

Mängden programvaror som tillhandahåller “kommunikation” är häpnadsväckande och fler verkar dyka upp varje dag.

Ett av de kommunikationssätten jag inte pratat om är e-post, som i mitt fall lever kvar som en stor del av min dagliga kommunikation. E-post är fortfarande i särklass det kommunikationssätt som flest människor, myndigheter och företag använder sig av. Här finns det naturligtvis också många valmöjligheter både bland leverantörer och tjänster. Kan du skicka och ta emot krypterad e-post? Har din e-postleverantör en bra skräppostfiltrering? Lagras din e-post i Sverige och/eller EU, eller ligger den i “ett stort moln” någonstans i USA? Kan du få hjälp med det du behöver från din e-postleverantör som att sätta upp fungerande regler och automatisering för att göra din dag lättare? Och så vidare. I mitt fall så måste min e-post fungera från både Windows och Linux, samt min mobiltelefon och surfplatta. Jag måste även kunna använda en vanlig webbläsare för att använda min e-post och ändå få en snygg och smidig upplevelse.

Jag är bortskämd med att kunna använda en tjänst, Work2Go, från företaget jag arbetar på för e-post så jag vet exakt var och hur e-posten lagras. Alla har inte den valmöjligheten, men jag tycker gott man kan tänka ett varv extra kring hur ens personliga e-post och företagets e-post hanteras idag och imorgon. Inte minst med tanke på att GDPR kommer att förändra både vad vi får lagra av vår kommunikation, hur det lagras och hur länge det får lagras.

Lycka till med den digitala kommunikationen!

When your DHCP client has lease renewal issues, Sendmail may be at fault

On one of our VPS instances, I noticed some seriously erratic behavior with the DHCP client taking a long time to renew its leases when the machine was booting up, or failing to renew at all.

It took some time before I noticed this output from dhclient:

/sbin/dhclient-script: 28: .: Can't open /usr/share/sendmail/dynamic

This didn’t make any sense as we never have and never will install sendmail on any VPS. So using apt, I was able to see that one or more of the sendmail packages had “incomplete” status (displayed as ‘c’ in aptitude if you’re using that), i.e. it was not installed but some configuration files remain. After purging those packages, dhclient had no problems whatsoever in renewing the leases.

Who knew sendmail could even trash DHCP 🙂